مراکز و واحدها
1401/10/18 یکشنبه
بازدید دکتر یونسی ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان مرکزی از دانشگاه پیام نور مرکز محلات

.

بازدید دکتر یونسی ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان مرکزی و دکتر فرخی رئیس ارتباط با صنعت و کارآفرینی و دکتر خدیمی مشاور حقوقی به همراه دکتر داستان ریاست محترم پارک علم و فناوری استان مرکزی از شرکتهای آریا گل (نوآوران) , الف در زمینه صابون گیاهی، سبز پروران در زمینه تولید جلبک صنایع آرایشی بهداشتی ، دات آنلاین ، باران سپهر و .... مستقر در مراکز رشد دانشگاه پیام نور مرکز محلات در روز یکشنبه 18 دی ماه 1401