فرهنگی و دانشجویی
1400/9/7 یکشنبه
قابل توجه دانشجویان، اساتید و کارکنان محترم شرکت کننده در جشنواره قرآن و عترت

.

قابل توجه دانشجویان، اساتید و کارکنان محترم شرکت کننده در جشنواره  قرآن و عترت دانشگاه پیام نور آزمون بخش آوایی(استانی)
جشنواره در بازده  زمانی ۱۰ لغایت ۲۰ آذر ماه جاری برگزار خواهد شد.
💢ثبت نام اساتید:qurante.pnu.ac.ir
💢ثبت نام دانشجویان:quranst.pnu.ac.ir