افتخارات
1401/6/5 شنبه
برگ زرین دیگری بر افتخارت دانشگاه پیام نور/کسب رتبه الف فصلنامه

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان مرکزی ؛دکتر علی یونسی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور استان مرکزی از کسب رتبه " الف" فصلنامه علمی  پژوهشی های رشد و توسعه اقتصادی و فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار این استان در بین نشریات علمی دانشگاههای کشور خبر داد.

 یونسی اظهار داشت؛ در فرایند ارزیابی نشریات کشور که هر ساله توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری صورت می پذیرد.  فصلنامه علمی پژوهشی رشد و توسعه اقتصادی دانشگاه پیام نور استان مرکزی در ارزیابی سال ۱۴۰۱ با مدیر مسئولی دکتر هادی غفاری و سردبیری دکتر محمدرضا لطفعلی پور و فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار با مدیریت داخلی دکتر مهدی رضایی رتبه دوم
از بین ۱۳۳۵ نشریه کسب نمودند.

 کسب این موفقیت بزرگ را به دست اندرکاران این دو مجله دکتر غفاری دکتر یونسی دکتر رضایی و خانم آقایی تبریک عرض می نمائیم.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر