افتخارات
1402/4/20 سه‌شنبه
مقام آوران دانشگاه پیام نور استان مرکزی در جشنواره های علمی،فرهنگی دانشگاه پیام نور کشور ۱۴۰۱-۱۴۰۲

.