آموزش
1402/2/31 یکشنبه
فعال شدن دسترسی به کارت آزمون در سامانه گلستان

.

 اعلام نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون پایان ترم دانشگاه پیام نور

 دسترسی به کارت آزمون در سامانه گلستان از طریق گزارش ۴۲۸