آموزش الکترونیک
1401/2/6 سه‌شنبه
قابل توجه متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور؛

.

اصلاحات مربوط به دفترچه‌هاي راهنماي پذیرش دوره‌هاي فراگير كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه پيام نور (نوبت بيست و دوم)

پیرو انتشار دفترچه‌هاي راهنمای پذیرش دوره‌هاي فراگير كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه پيام نور (نوبت بیستم و دوم) در تاريخ هاي 10 و 1400/12/23، و اطلاعیه اصلاحی مورخ 1400/12/20، با توجه به اعلام اصلاحات مربوط به دفترچه‌هاي راهنماي آزمون فوق‌الذکر توضیحات ذيل به اطلاع مي‌رسد.

- در صفحه 18 دفترچه‌ راهنماي آزمون مذکور مربوط به دانشگاه پيام نور (نوبت بیستم و دوم) در رشته امتحاني حقوق جزا و جرم شناسي (کد 1037)، نام منبع درسي حقوق کيفري اختصاصي جرايم عليه اشخاص (نام درس حقوق جزاي اختصاصي 1، کد درس 1223179) به شرح جدول ذیل اصلاح می گردد:

نام منبع درسی

نام مولف

نام ناشر

حذفیات

حقوق جزاي اختصاصي (3) جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص

میرمحمد صادقی

میزان

فصل هاي 3 و 6 از اين منبع درسي حذف مي‌باشد

 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر