تعامل
حوزه اداری و پشتیبانی
ردیف نام و نام خانوادگی قسمت شماره داخلی شماره مستقیم تصویر و رزومه
1 خانم دکتر عباسی معاون استان 205 32227216  
2 تلفکس دفتر معاون استان 34021151  
3 آقای مهدی حمزه لویی رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی استان 220 32243891  
4 آقای فراهانی تلفکس کارشناس امور اداری 219 34021405  
خانم قادری کارشناس اداری 215
5 خانم ادریس پور کارشناس امور اداری 218 -  
6 خانم حمیدی دبیر خانه(تلفکس) 258 34021449  
7 آقای زاهدی رئیس اداره امور فرهنگی،اجتماعی،دانشجویی استان 223 34021287  
8 - تلفکس اداره فرهنگی استان - 34021243  
9 آقای خرمی کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه 224 -  
10 آقای مقامی کارشناس مشاوره و تربیت بدنی 229 -  
11 خانم سلیمی کارشناس روابط عمومی و امور فرهنگی 225 -  
12 آقای حبیبی رئیس اداره امور عمرانی استان 222 32246743  
- تلفنخانه کد استان 086 3-34021141  
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر