تعامل
حوزه مالی
ردیف نام و نام خانوادگی قسمت شماره داخلی شماره مستقیم رزومه
30 خانم امجدی مدیر مالی استان 266 34021345  
31 خانم امجدی تلفکس مدیر مالی - 34021471  
32 - دیوان محاسبات 265 -  
33 خانم روشن حقوق و دستمزد 267 -  
34 آقای علیمحمدی کارشناس حسابداری 268 -  
35 آقای فراهانی امین اموال 269 -  
40 - تلفنخانه کد استان 086 3-34021141  
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر