تعامل
ارتباط با مدیران آموزش مراکز و واحدها  
ردیف نام و نام خانوادگی ستاد استان/مرکز/ واحد شماره داخلی شماره مستقیم رزومه
1 آقای کیانی ستاد استان 239 32245786  
2 خانم تاج آباد اراک 34062604  
3 آقای یوسفی دیبا ساوه 42243732  
4 آقای حاتمی شازند 38223341  
5 آقای بزرگی خمین 46335043  
6 آقای موسوی محلات 43250521  
7 آقای قمیصی دلیجان 112 44228301
8 آقای فشکی فراهان 33723908
9 آقای عنایتی آشتیان 37225603
10 خانم یعقوبی تفرش 114 36230745
11 خانم اهرگی غرق آباد 102 42303722
12 خانم سکارد کمیجان 35453187
13 خانم آقامحمدی میلاجرد 1 35554129
14 آقای نعمتی چهارچشمه 46261571  
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر