تعامل
آموزش دانشگاه پیام نور استان
پل های ارتباطی با آموزش ستاد استان دانشگاه پیام نور استان مرکزی
ملاقات حضوری با مدیر خدمات آموزشی استان : دوشنبه هر هفته
ایمیل : am.markazi@chmail.ir
شماره تماس: 3-34021141-086

شماره پیامک: 5000400191850(شروع پیامک با کلمه «آموزش»)
ردیف مشخصات مسئولیت شماره داخلی تصویر و رزومه
1 سرکار خانم رضایی کارشناس خدمات آموزشی 237 محل الصاق تصویر
2 جناب آقای خدیمی کارشناس خدمات آموزشی، اتباع، مشمولین، سنوات و ... 236
3 جناب آقای خسروی کارشناس تحصیلات تکمیلی، امتحانات و آموزش مجازی 244
4 سرکار خانم اژدری کارشناس دانش آموختگان 245
5 جناب آقای ناظمی کاربر ارشد 238
6 سرکار خانم عاشوری کارشناس خدمات آموزشی و تأئیدیه تحصیلی 237


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر