اخبار برگزیده
راهنمای ویژه ثبت نام ورودیهای کارشناسی مهر 1401
فايلها
1مراحل ثبت نام.pdf 85.377 KB
2مدارک مورد نياز ثبت نام.pdf 114.486 KB
4راهنماي درخواست معافيت.pdf 118.258 KB
5سايتهاي اصلي دانشگاه.pdf 688.293 KB
6کانالهاي دانشگاه.pdf 110.936 KB
3راهنماي درخواست تاييديه ديپلم و کارداني.pdf 107.693 KB
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر