اخبار برگزیده
لیست شماره صندلی های آزمون های پایان ترم نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1401 دانشگاه پیام نور مرکز اراک نکته: فهرست شماره صندلی ها روزانه منتشر میشود.
کانال روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان مرکزی
pnuomarkazi@
فايلها
راهنماي تصويري شماره صندلي هاي آزمونهاي مرکز اراک.jpg 139.719 KB
ليست شماره صندلي هاي آزمون هاي پايان ترم نيم سال دوم سال تحصيلي 1402-1401 دانشگاه پيام نور مرکز اراک در روز يکشنبه 21خرداد 1402 (نوبت اول ساعت 8 صبح.pdf 456.823 KB
ليست شماره صندلي هاي آزمون هاي پايان ترم نيم سال دوم سال تحصيلي 1402-1401 دانشگاه پيام نور مرکز اراک در روز يکشنبه 21خرداد 1402 (نوبت اول ساعت 10صبح.pdf 389.798 KB
ليست شماره صندلي هاي آزمون هاي پايان ترم نيم سال دوم سال تحصيلي 1402-1401 دانشگاه پيام نور مرکز اراک در روز يکشنبه 21خرداد 1402 (نوبت اول ساعت 13.pdf 606.795 KB
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر