اطلاعیه ها
امور عمرانی
ردیف سمت نام ونام خانوادگی شرح مسئولیت
تلفن مستقیم شماره داخلی نحوه ارتباط
ادرس ایمیل/ID در پیام رسان ها/شماره تلفن همراه
هرکدام که پاسخگو خواهید بود
تصویر  پرسنلی
1 رئیس اداره امور عمرانی استان محمد علی حبیبی
نظارت بر روی کلیه امور عمرانی دانشگاه پیام نور استان مرکزی
33677202 108 09183674151
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر