اطلاعیه ها
ریاست منطقه

نام و نام خانوادگی : صفی ا.. صفایی

سمت:  عضو هیئت علمی  دانشگاه پیام نور-مرکز همدان

رشته تحصیلی: دکتری علوم اجتماعی 

email
:safaei.s@pnu.ac.ir                                           


سوابق تحصیلی و آموزشی

 • لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران در سال 1369
 • کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای از دانشگاه آزاد تهران مرکزی در سال 1376
 • دکتری علوم اجتماعی از دانشگاه پونا در هند
 • دریافت 5 لوح تقدیر و تشکر از ریاست عالی دانشگاه پیام نوردرسالهای 1377و1378و1379و1380و1381و1382
 • عضو کمیته انضباطی بدوی رسیدگی به تخلفات منطقه 6 درسال 1380و1381و1382
 • مسئول کارآفرینی در سال 1387
 • عضو شورای کارآفرینی دانشگاه پیام نور استان همدان 1387 تا کنون
 • عضو هیئت فنی مراکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استانداری همدان
 • عضو انجمن صنفی کارفرمایی مجریان آموزش کارآفرینی کشور(وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی)
 • عضو شورای آموزشی دانشگاه پیام نور منطقه 6 در سال های 1380و1381و1382و1382

 عناوین مقالات چاپ شده در مجلات ISC,ISI

 1. Investigation on the subject trends of entrepreneurship articles in Iranian journals from 1982 to 2010-ISC
 2. Measuring client satisfaction from family planning quality : case study of Iran-ISC
 3. A study of sociological factors of superstitions-ISI
 4. The rote of Non Government Organizations In Educations and Empowering .ISI
 5. Effect of the internet on social capital.ISC ( world academy of science ،engineering and technology)
 6. Investigation on the Impact of Entrepreneurship Education by Means of Computer on the Creativity of students.

    2013  Consideration of the entrepreneurship education in Iranian universities 

  

عناوین مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی

 •  بررسی عوامل جامعه شناختی مرتبط با خرافات مجله علمی و پژوهشی امنیت اجتماعی 1389
 • نظم و انضباط از منظر آموزه های اسلامی مجله علمی و پژوهشی نظم اجتماعی نیروی انتظامی 1390
 • تاثیر پذیری و نقد ابن خلدون از مسعودی مجله علمی و پژوهشی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی 1390
 • بررسی گرایش موضوعی مقالات کارافرینی در نشریات ایران از آغاز سال 1370 تا پایان 1388:مجله پیک نور
 • بررسی نقش کارآفرینی در استقلال دانش آموختگان دانشگاهی
 • مجموعه مقالات برگزیده اولین همایش ملی(پلیس فرهنگ،نظم و امنیت)
 • مجموعه مقالات همایش ملی توسعه نهاوند
 • فهرست موضوعی کارآفرینی در نشریات جمهوری اسلامی ایران از سال 1370 تا پایان سال 1388
 • ارائه مقاله در اولین همایش ملی توانمند سازی و کار آفرینی روستایی ایران دی ماه سال 1393
 • رابطه سرمایه اجتماعی با جرم در بین افراد مجرم و غیر مجرم شهر یاسوج در مجله علمی پژوهشی رفاه اجنماعی
 • بررسی رابطه سازماندهی گلزار شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین خانواده های شاهد و غیر شاهد در
 •  استان همدان در سال 1393 (دو فصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی ، علمی پژوهشی)
 •  شناسایی گذرگاه های ستادخیز و نقاط اسیب پذیر در ارائه خدمات سجلی در استان همدان- سازمان ثبت احوال کشور سال 1395
 • تحلیل و مقایسه نیت کارافرینانه دانشجویان دانشکده کشاورزی بوعلی سینا و پیام نور استان همدان - مجله علمی پژوهشی جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
 • بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مبتنی بر وب بر هویت دینی دانشجویان دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی -مجله فرهنگ در دانشگاه اسلامی
 • بررسی شاخص های شایستگی مدیران از نگاه امام علی (ع) -اسلام و پژوهش های مدیریتی 

عناوین مقالات چاپ شده در همایش

 • نگاهی به ریشه های ادب فارسی در تاریخ و ادب فارسی در تاریخ و جغرافیای کشور ایران؛همایش مقاومت و ادبیات 1392
 • بررسی وضعیت آموزش کارآفرینی در دانشگاه های ایران همایش بین المللی تهران ،کارافرینی و خلاقیت 1391
 • بررسی دیدگاه اسلام به گردشگری همایش ملی توسعه گردشگری نهاوند 1390
 • نقش برنامه ریزی شهری در فضای کاربری شهر و کاهش جرایم و افزایش امنیت اجتماعی همایش ملی نظم و انضباط اجتماعی 1390
 • نقش تقوا در تربیت اسلامی از دیدگاه امام علی –همایش ملی دانشگاه بوعلی سینا همدان 1391
 • بررسی رابطه بین خواندن نماز و رعایت هنجارهای اجتماعی و انضباط اجتماعی سمینار سالانه ستاد اقامه نماز تهران 1387
 • موانع و راه کارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه همایش ملی ایثا ر و شهادت همدان 1389
 • بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی زنان استان همدان-همایش ملی مجله نامه اجتماعی و بهزیستی 1388
 • نوآوری در بیان حقوق زنان و مقایسه آن با کتب آسمانی- همایش دانشگاه آزاد همدان 1387
 • همایش منطقه ای نوآوری های قرآن کریم و مقایسه آن با سایر کتب آسمانی در سال 1387
 • مجموعه مقالات همایش نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت –جامع
 • بررسی و تاثیر مکانیزم جامع پذیری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
 • بررسی نقش زنان در نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه
 • مجموعه مقالات همایش آسیب های اجتماعی منطقه زاگرس جنوبی(انجمن جامعه شناسی ایران)
 • بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در آموزش و توانمند سازی زنان در استان همدان
 • مجموعه مقالات همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت(دانشگاه زنجان)
 • موانع و راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه
 • بررسی دیدگاه اسلام به گردشگری و توسعه
 • نقش برنامه ریزی شهری و فضای کالبدی شهر و کاهش جرائم و افزایش امنیت اجتماعی
 • همایش نهج البلاغه و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا 1390
 • مجموعه مقالات "اولین همایش ملی نقش کارآفرینی در تحقق حماسه اقتصادی 1392"
 • بررسی گرایش به کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز همدان در سال تحصیلی 1391
 • بررسی گرایش موضوعی مقالات کارآفرینی در نشریات ایران از آغاز سال 1370تا پایان 1388
 • همایش استانی ادب مقاومت پارسی 1392
 • نگاهی گذرا به جایگاه مقاومت در اسلام
 • مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی و توسعه اقتصادی –تهران 1393
 • بررسی پس رویدادی تاثیر آموزش کارآفرینی بر انگیزش و رغبت شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان همدان
 • بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان و عوامل موثر بر آن ( مطالع موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان) -ششمین همایش بین المللی علوم انسانی مدیریت و روانشناسی در جامعه
 • بررسی سهم عوامل روانی بر خشونت زوجین( مطالعه موردی شهر همدان)- هفتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی روانشناسی و اسیب های اجتماعیو فرهنگی ایران
 • بررسی رابطه کارآفرینی و شبکه های اجتماعی
 • تحلیل جامعه شناختی مسائل زنان سرپرست خانوار- چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در علوم تربیتی و روانشناسی و علوم اجتماعی
 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سازگاری اجتماعی در بین دانشجویان همدان

 

عناوین  کتب چاپ شده

نمایه جامع کارآفرینی

The Role of NGOS in education and empowering women in Iran
The Islamic Association of Iranian students in pune 8th December 2008 pune.india  

جامعه شناسی اوقات فراغت -منبع درسی دانشگاه پیام نور        

سوابق اجرایی

 • عضو شورای دانشگاه پیام نور
 • رییس دبیرخانه منطقه 4 دانشگاه پیام نور (استان های همدان قزوین و مرکزی)
 • رییس دانشگاه پیام نور استان همدان از سال 1393 تاکنون
 • دبیر اجرایی اولین جشنواره کشوری کانون های فرهنگی اجتماعی و هنری (رویش) دانشگه پیام نور در سال 1396
 • دبیر اجرایی همایش بین المللی میرسیدعلی همدانی در سال 1393
 • رییس اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال دانشگاه پیام نور در سال 1396
 • رییس دانشگاه پیام نور اسدآباد از سال 1376 تا 1383
 • مدیر نمونه مراکز و واحدهای منطقه 6(استانهای همدان،کردستان،کرمانشاه)در سال 1369
 • احداث ساختمان جدید التاسیس در اسدآباد در سال 1382
 • پیگیری و موفقیت در انتقال 4.5 هکتار زمین با بیش از 5000 متر مربع فضای مسکونی از آموزش و پرورش اسدآباد به

دانشگاه پیام نور

 • احداث آزمایشگاه منطقه ای در شهر اسدآباد برای رشته های علوم پایه که با حضور وزیر علوم تحقیقات و فن آوری

وقت افتتاح گردید

 • برگزاری چندین همایش ملی و استانی در ارتباط با موضوع کارآفرینی
 • عضو انجمن صنفی کار فرمایی مجریان آموزش کارآفرینی ایران
 • مدیر گروه رشته علوم اجتماعی مرکز همدان
 • برگزیده نخستین همایش ملی "دانشجویان برگزیده جشنواره ها ، مخترعین،مولفین ، پژوهشگران و ممتازین عالی

 دانشگاه پیام نور 1388

 • هدایت ،جذب وتشویق فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور بالاخص دانشجویان صنایع در جهت استخدام در واحد های

صنعتی همدان با مشارکت و تعامل شرکت شهرکهای صنعتی همدان

 • دوره تربیت مربی کارآفرینی
 • جشنواره مخترعین مولفین پژوهشگران و ممتازین علمی دانشگاه پیام نور
 • جشنواره انتخاب ایده های برتر
 • عضوانجمن صنفی آ موزش کارآفرینی
 • دبیر همایش ارتباط دانشگاه با صنعت 5 دوره در 5 سال متوالی

   

دوره های گذرانده

 1. شرکت در دوره آموزش مربی کارآفرینی دانشگاه کارآفرینی تهران بمدت سه ماه در سال 1391
 2. گذراندن دو دوره آموزش زبان (4،5 ماهه)در سطح دوم و سوم با کسب نمره عالی در دانشگاه پونا

سوابق تدریس

 • تدریس دروس علوم اجتماعی از سال 1367 تا کنون در دانشگاه

سوابق ایثارگری

 • ایثارگری
 • برادر شهید
 • حضور داوطلبانه در جبهه های حق علیه باطل

 

طرح پژوهشی

 • ارزیابی نحوه سازماندهی گلزار شهدا و نقش آن در ترویج فرهنگ ایثارو شهادت از دیدگاه مردم استان همدان سال

1392با همکاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی

 • عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر نامگذاری فرزندان در استان همدان سال 1392 با همکاری سازمان ثبت احوال
 • بررسی نگرش دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور به حجاب و عوامل اجتماعی مرتبط با آن سال 1393 
 • آسیب شناسی جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در بین جوانان استان همدان و ارائه راهکارهای اجرای مقابله با آن  با همکاری سازمان ملی ورزش و جوانان
 • ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان زندان های استان همدان کرمانشاه و کردستان بر اساس الگوی کرک پاتریک با همکاری سازمان زندان ها ( در حال اجرا)

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر