اطلاعیه ها
تمدید مجدد مهلت حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه پیام نور
به گزارش روابط عمومی، با توجه به درخواست های متعدد مهلت حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه پیام نور تا 7 اسفندماه 1402 در سامانه گلستان تمدید شد.

دانشجویان برای حذف و اضافه با مراجعه به سیستم گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir و از مسیر «ثبت نام –> عملیات ثبت نام –> ثبت نام اصلی» نسبت به حذف و اضافه خود اقدام کنند.

دانشجویان برای انتخاب واحد باید شهریه ثابت خود را پرداخت کنند تا امکان انتخاب واحد برای آنها فراهم شود.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر