همایش ها
امور مالی
ردیف سمت نام ونام خانوادگی شرح مسئولیت
تلفن مستقیم شماره داخلی نحوه ارتباط
ادرس ایمیل/ID در پیام رسان ها/شماره تلفن همراه
هرکدام که پاسخگو خواهید بود
تصویر  پرسنلی
لطفا فایل  تصویر را پیوست نمایید.
1 مدیر امورمالی استان میثم خرمی مدیر امورمالی استان 34062652 240 Payam_mali1195@yahoo.com
2 کارشناس مالی طیبه غلامحسینی حسابداری مرکز اراک - 237 Payam_mali1195@yahoo.com
3 کارشناس مالی استان آرزو دباغچی کارشناس حقوق و دستمزد استان 36677204 220 Payam_mali1195@yahoo.com
4 کارشناس مالی استان خانم حمیدی مسول اعتبارات و دفترداری 33677200 238 Payam_mali1195@yahoo.com
5 کارشناس مالی استان امید ثامنی امین اموال - 306
6 کارشناس مالی  شهریه دانشجویی زهرا پارسانیا شهریه دانشجویی - 236 Payam_mali1195@yahoo.com
7 کارشناس مالی استان غلامرضا شیخی 306 Payam_mali1195@yahoo.com
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر