همایش ها
کارآفرینی و ارتباط با صنعت
ردیف سمت نام ونام خانوادگی شرح مسئولیت
تلفن مستقیم شماره داخلی نحوه ارتباط
ادرس ایمیل/ID در پیام رسان ها/شماره تلفن همراه
هرکدام که پاسخگو خواهید بود
تصویر  پرسنلی
لطفا فایل  تصویر را پیوست نمایید.
1 رئیس دکتر فرخی
کارآفرینی و ارتباط با صنعت استان
- 219 09123357607
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر