همایش ها
فناوری اطلاعات
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم
کیانوش خسروی مسئول  فناوری و اطلاعات 212
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر