همایش ها
ارتباط با ریاست منطقه جهت ملاقات حضوری از طریق شماره های زیر با دفتر ریاست هماهنگ نمایید:
دیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن مستقیم تلفن داخلی
1 دکتر صفی الله صفایی ریاست 8132546838 119
2 مجید مقیمی مسئول دفتر ریاست 8132546838 119
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر