همایش ها
فیلم های آموزشی فیلم آموزشی نحوه درخواست تسویه حساب الکترونیکی در گلستان جهت فارغ التحصیلی
فیلم آموزشی نحوه ثبت نام و درخواست وام شهریه در پورتال صندوق رفاه دانشجویان
فیلم آموزش اپلیکیشن پیام من- ویژه اساتید
فیلم آموزش اپلیکیشن پیام من- ویژه دانشجویان

نحوه برگزاری آزمون الکترونیک حفظ جزء سی قرآن کریم و سایر دروس عمومی
نحوه مشاهده برنامه امتحانی در سامانه گلستان
جزئیات تغییرات امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال 1400-1399 دانشگاه پیام نور

نحوه ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان توسط دانشجویان

نحوه ثبت درخواست پیشنهادات، شکایات و انتقادات
نحوه پرداخت شهریه و انتخاب واحد ترم تابستان ۱۴۰۰

آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به تخلفات پژوهشی

نحوه درخواست ثبت دروس معادل سازی( تطبیق واحد ) در سیستم گلستان توسط دانشجو

ویدئوی کامل نحوه انتخاب واحد، پرداخت شهریه، مشاهده منابع و چارت درسی

ویدئوی آموزشی نحوه ثبت نام وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر