همایش ها
جشنواره ملی جریان
جشنواره ملی جریان؛ اولین جشنواره ر ویدادهای برتر، یاوران علمی و اعضای هیئت علمی نمونه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها به همت دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای تحقق الویت های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه فرهنگی نوآوری فرهنگی و فرهنگی نوآوری و راهبرد ۴ سند دانشگاه اسلامی مبنی بر معرفی و تجلیل از کارگزاران علمی، فرهنگی و سیاسی دانشگاه ها برگزار می شود.
این جشنواره با هدف شناسایی و اشتراک گذاری فعالیتهای اثر بخش و تجربه های موفق و شاخص فرهنگی اجتماعی دانشگاه ها که توسط اعضای هیأت علمی فعال و یاوران علمی فعال در حوزه فرهنگی اجتماعی (کارشناسان) و (مدیران و سایر حوزه های مرتبط که در سطح دانشگاهها به منصه ظهور میرسد، برگزار می شود.
لازم به ذکر است ثبت نام شرکت کنندگان و بارگذاری مستندات توسط رابط سامانه فرنما در آن دانشگاه انجام میشود سهمیه دانشگاهها مطابق جدول شماره یک مندرج در آئین نامه جشنواره جریان تعیین شده است .
کسب اطلاعات بیشتر:  خانم مهاجری با شماره تماس ۸۲۲۳۳۲۸۰-۰۲۱ (مسئول دبیرخانه مرکزی جشنواره جهت هماهنگی)

 لینک سامانه ثبت نام و شرکت در جشنواره jarayan.dmsrt.ir
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر