همایش ها
اولین دوره بازی‌های همبستگی دانشجویان کشورهای اسلامی
فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی در نظر دارد با توجه به برگزاری " اولین دوره بازی‌های همبستگی دانشجویان کشورهای اسلامی" در سال جاری در دو گروه دختران و پسران به میزبانی شبکه دانشگاه های شهر تهران، طی فراخوانی از تمامی علاقمندان و صاحب نظران حوزه ورزش دانشجویی جهت " طراحی «نشان، پوستر، سربرگ، مدال، تندیس و شعار» با موضوع اولین دوره بازی های همبستگی دانشجویان کشورهای اسلامی دعوت به همکاری نماید.
بر این اساس کلیه علاقمندان می توانند ضمن توجه به ارزش های حاکم بر بازی های همبستگی دانشجویان، با در نظرگیری صلح و همبستگی و توسعه ورزش‌های دانشگاهی، نسبت به ارسال آثار خود به فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی تا تاریخ 1403/2/14 اقدام نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر